دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

هستی و نیستیوودی ,سیمیاس ,درسته وودی ,درسته؟ سیمیاس ,نداره درسته؟ ,وجود نداره ,نداره درسته؟ سیمیاس ,وجود نداره درسته؟
وودی ,سیمیاس ,درسته وودی ,درسته؟ سیمیاس ,نداره درسته؟ ,وجود نداره ,نداره درسته؟ سیمیاس ,وجود نداره درسته؟


‍ وودی آلن: ببینم اینکه انسان قبل تولدش وجود نداره...درسته؟

سیمیاس: بله درسته.

وودی آلن: و قطعا بعد از مرگش هم وجود نداره..درسته؟

سیمیاس: بله درسته.

وودی آلن(فاتحانه): هومممم.

سیمیاس: خب... که چی؟

وودی آلن: هستی که بین دو نیستی قرار گرفته چیزی بیشتر از یه وهم نیست...


وودی ,سیمیاس ,درسته وودی ,درسته؟ سیمیاس ,نداره درسته؟ ,وجود نداره ,نداره درسته؟ سیمیاس ,وجود نداره درسته؟

هستی و نیستیمنبع : دکتر اشتباهیهستی و نیستی
برچسب ها : وودی ,سیمیاس ,درسته وودی ,درسته؟ سیمیاس ,نداره درسته؟ ,وجود نداره ,نداره درسته؟ سیمیاس ,وجود نداره درسته؟


مطالب مرتبط